Fellowship

Att vara kyrka är att bygga relationer


Därför möts vi varje vecka hemma hos varandra till "Fellowship" - gemenskap. I mindre grupper delar vi livet tillsammans, ber för varandra och uppmuntrar varandra.