Hope Dalarna
20230108_083706___serialized1
Hope.Dalarna.2021(4)
20230115_115057
20230115_103444
DSC_7755
20230115_114758
20191103_103405
DSC_7755
DSC_7763
20211219_111832
20230115_115238
Hope.Dalarna.2021(5)

VARM

VÄLKOMNANDE

VARDAGSNÄRA

HOPE DALARNA

- ETT TIDLÖST BUDSKAP I EN MODERN KYRKA


Vår dröm uttrycks i visionen:

"En varm, välkomnande, vardagsnära kyrka i norra Dalarna, som med öppenhet och kreativitet

leder människor in i ett överlåtet lärjungaskap till Jesus."

 

Vi vill vara en kyrka som berättar det tidlösa budskapet om Jesus,

hur Han ger mening, innehåll och mål för livet, men som gör det med moderna uttryck.


Hope Dalarna är en pingstförsamling som startade 2017.

Vi har haft en starkt tillväxt och består idag av ca 100 personer


Vi firar våra gudstjänster i Mora, men samlar människor från hela norra Dalarna.

Vi är en pingstkyrka. Del av Pingst i Sverige och den internationella Pingströrelsen.

Efter fem år som portabel

- Nu får vi en permanent kyrka

Under de fem år som Hope Dalarna har varit en varm, välkomnande och vardagsnära kyrka i Norra Dalarna har vi inte haft en egen fast plats. Vi började i vardagsrum och har de senaste åren hyrt tillfälliga lokaler främst för söndagarna.


Nu förändras det: I adventstid flyttar vi äntligen in i en egen lokal som blir vår fasta utgångspunkt. På söndagarna kommer vi fira gudstjänst och övriga dagar kommer lokalen att fyllas med liv och aktivitet. 


Välkommen till Siljanssågsvägen 5, mitt i Norets köpcentrum. Klicka för kartlänk.

Att gå till kyrka för Gudstjänst
- Veckans viktigaste timme

Ditt liv byggs starkt av goda vanor. Vi mår bäst om vi äter, sover och rör på oss regelbundet. En annan sådan god vana är att prioritera att besöka en kyrka för gudstjänst; att någon timme varje vecka låta sig beröras av Gud i gemenskap med andra. Genom lovsången kalibreras vårt hjärta, genom predikan formas nya tankar, genom gemenskapen delar vi livet. 

 

Eftersom gudstjänst är veckans viktigaste timme vill vi ta det på allvar. Det ska vara roligt, entusiasmerande och intressant att komma till kyrkan. Våra gudstjänster präglas av kreativitet, glädje och mycket musik. Predikan är inget tråkigt föredrag, utan vardagsnära och förstärks medbilder för att vara lätt tillgängligt. Vi äter alltid tillsammans efteråt.


Vi firar gudstjänst på söndagar kl 10.30. 


Välkommen!

Kyrka är gemenskap för hela livet
Att gå till kyrkan för gudstjänst är en av livets viktigaste rutiner. Därför behöver kyrkan också vara värd att gå till. Gudstjänst i Hope Dalarna är modernt. Sången är medryckande. Predikan är vardagsnära och lätt-tillgänglig.

Kyrka är gemenskap
för hela livet

Fellowship betyder gemenskap.


Kyrka kan inte bara vara söndag, kyrka är gemenskap som bär genom livets alla skiften, relationer som får oss att växa och utvecklas, där vi delar livet, stöttar varandra i kamp, gläds med varandra i framgång. 


Därför har vi gemenskapsgrupper som möts varje vecka. Mindre sammanhang där vi fikar, umgås, pratar om små och stora frågor - och ber för varandra. 

Gudstjänst söndagen 6 februari


En timmes gudstjänst kan förvandla ditt liv! Hope Dalarna vill med moderna medel förmedla det tidlösa budskapet om en Gud som älskar dig, som vill ditt bästa och som ser din potential.


En Gud som ger dig kraft att övervinna dina hinder och resa dig efter dina misstag.


Välkommen att fira Gudstjänst med oss. Välkommen till veckans viktigaste timme. På plats i Färnäs bygdegård eller online här. 

Söndagen 30 januari - Äntligen gudstjänst igen!


Ett kort uppehåll för jul och nyår blev ett längre på grund av sjukdomar. Men nu på söndag får vi äntligen sparka igång året!


Vi längtar efter vad Gud ska göra i oss, bland oss och genom oss under 2022. Vi tror att detta kommer bli ett genombrottsår. Att Gud det här året kommer att förlösa något nytt över ditt liv. Drömmar kommer att gå i uppfyllelse, nya steg kommer tas.


Välkommen till en fysisk gudstjänst I Färnäs Bygdegård, eller online här.