Worship

Worship - en lite annorlunda gudstjänst.

 

Vi kallar våra gudstjänster "Worships". Det gör vi för att vi vill bygga något nytt och annorlunda än vad de flesta associerar med ordet "gudstjänst".

 

Vi vill att våra Worships skall präglas av mycket musik, och modern musik. Vi vill att tilltalet skall vara modern och varmt och att atmosfären skall vara välkomnande. Vi vill att du skall trivas, även om du inte brukar gå i kyrkan.

 

Vi vill att hela människan ska få vara med när vi möts, därför ger vi utrymme för att man ska få känna och uppleva i en gudstjänst också. Vi sjunger med, en del står upp och lyfter sina händer, andra sjunker ner på knä, och blundar, ytterligare några kanske dansar. Vi är glada över vår tro på Jesus, och låter det synas!

 

Att umgås och komma varandra nära är en viktig del av Hope Dalarna, därför äter vi alltid tillsammans efter Worship.

 

Vi möts i Färnäs Bygdegård, Bygdegårdsvägen 15, Färnäs. Varje Söndag kl 10.30. (Länk till karta)

Predikan - inget långtråkigt föredrag.


Ordet predikan har i svenskan nästan blivit synonymt med ett långt, monotont och tråkigt föredag. Men predikan i Hope Dalarna strävar efter att vara spännande, medryckande och intressant. Predikanten har nästan alltid bilder för att förstärka, och talar både intensivt och inlevelsefullt.


Vi tror att Gud har ett ärende till dig, och att Han ofta använder predikantens ord för att visa oss något Han menar. Vi tycker därför att det är viktigt att predikanten talar på ett sätt som man vill lyssna på.


Vi har en mångfald av predikanter; män och kvinnor, äldre och yngre.


Vår mest frekvente predikant är vår föreståndare, Emil Gillsberg. Ett urval av hans predikningar kan du hitta på www.gillsberg.se

En kyrka för nästa generation


Vi vill bygga en kyrka för alla, oavsett ålder. Därför har barn en särskild plats hos oss. De är alltid med i inledningen av Worship, men går sedan till en egen samling som är särskilt anpassad till dem. Vi kallar den HOPE Kids.


I kids försöker vi stimulera barnens kreativitet samtidigt som vi lär dem om Jesus. De får höra berättelser från Bibeln, som då ofta gestaltas med en film eller dramatisering. De dansar, spelar musik, ritar och skapar. 


När vi äter tillsammans finns det alltid ett barnanpassat alternativ.