Gudstjänst

En modern gudstjänst

 

Gudstjänst firas! Gudstjänst är att mötas till fest med vänner och familj. Här råder frihet. Vem du än är, hur din vecka än har varit - här är du välkommen!
Vi vill att våra gudstjänster skall präglas av glädje, kreativitet och ömsesidighet. Det är vanligt att vi dansar, reser oss under sångerna, lyfter händerna, sjunger med för full hals - även om det ibland är hellre än bra.


Efter gudstjänsten är du varmt välkommen att stanna och äta tillsammans med oss. Vi äter alltid tillsammans.

 

Vi möts i vår kyrka på Siljanssågsvägen 5. Varje Söndag kl 10.30. (Länk till karta)

Predikan

- inget långtråkigt föredrag.


Ordet predikan har i svenskan nästan blivit synonymt med ett långt, monotont och tråkigt föredag. Men predikan i Hope Dalarna strävar efter att vara spännande, medryckande och intressant. Predikanten har nästan alltid bilder för att förstärka, och talar både intensivt och inlevelsefullt.


Vi tror att Gud har ett ärende till dig, och att Han ofta använder predikantens ord för att visa oss något Han menar. Vi tycker därför att det är viktigt att predikanten talar på ett sätt som man vill lyssna på.


Vi har en mångfald av predikanter; män och kvinnor, äldre och yngre.


Vår mest frekvente predikant är vår föreståndare, Emil Gillsberg. Ett urval av hans predikningar kan du hitta på www.gillsberg.se

En kyrka för nästa generation


Vi vill bygga en kyrka för alla, oavsett ålder. Därför har barn en särskild plats hos oss. De är alltid med i inledningen av Gudstjänsten, men går sedan till en egen samling som är särskilt anpassad till dem. Vi kallar den HOPE Kids.


I kids försöker vi stimulera barnens kreativitet samtidigt som vi lär dem om Jesus. De får höra berättelser från Bibeln, som då ofta gestaltas med en film eller dramatisering. De dansar, spelar musik, ritar och skapar. 


När vi äter tillsammans finns det alltid ett barnanpassat alternativ.  

Gudstjänst är gemenskap

Gemenskap innebär mat!


Vi äter alltid tillsammans på söndagarna. Det är en viktig del i vår vision om en varm, välkomnande och vardagsnära kyrka. Att sitta tillsammans rking bordet och dela en måltid, samtala om livet och veckan, lära känna en ny vän eller fördjupa relationen till en gammal - det bygger den varma gemenskap som vi önskar ska få prägla Hope Dalarna. 


Utöver att bygga gemenskapen starkare fyller maten även syftet att avlasta barnfamiljernas stress. Du behöver inte tänka på att skynda dig hem för att laga mat till barnen, utan kan i lugn och ro äta något som någon annan lagat åt er. Det finns alltid ett barnvänligt alternativ i form av korv ock bröd.


Du är varmt välkommen att stanna kvar och dela måltiden med oss. den är enkel, men mycket välmenande.