Om Pingstkyrkan Hope Dalarna

En varm, välkomnande, vardagsnära kyrka!


Hope Dalarna är en ny kyrka som vill gestalta kristen tro på ett modernt och tilltalande sätt.

Vi drivs av en längtan att se visionen för vår kyrka uppfylld:


"En varm, välkomnade, vardagsnära kyrka i Norra Dalarna,

som med öppenhet och kreativitet leder människor in i

ett överlåtet lärjungaskap till Jesus."


Vi heter "Hope" för att vi vill vara en röst som förmedlar det kristna budskapet om hopp till en ung generation. 


Vi är en pingstkyrka, en del av den svenska och internationella Pingströrelsen.

Ett kollektivt ledarskap,

en demokratisk ordning,

del av något större.


Hope Dalarna är sedan start väl förankrat i den svenska pingströrelsen, en rörelse som betjänar över 100.000 personer. Vi har en moderförsamling i Pingst Västerås och står under deras ledarskap. 


För förvaltning och ekonomi är vi organiserade som förening, med öppen redovisning, medlemsinflytande och demokratisk ordning.


Vi leds av ett kollektivt ledarskap. En kärna av personer från spridda åldrar och bakgrunder. 

En modern kyrka

- med ett tidlöst budskap!


Hope Dalarna startade under våren 2017. Till att börja med möttes vi varannan söndag och varje torsdag hemma hos varandra. Skaran har succesivt vuxit och samlar idag människor i alla åldrar. Vår kyrka ligger på Siljanssågsvägen 5 i Mora. Mitt i Norets köpcentrum.

 

Vi drömmer om en kyrka som förvaltar det tidlösa budskapet om Jesus, men ger det moderna uttryck. Vi bygger gudstjänster som präglas av glädje, modern musik och varm gemenskap. Sedan start äter vi alltid tillsammans.

 

Vi är övertygade att kyrka ska få vara spännande, roligt, trevligt och något som har betydelse i vardagen. Vi vill bygga en gemenskap som sträcker sig utanför platsen vi möts på och har betydelse för många.

 

Vi finns i Norra Dalarna, ett område som förr präglades av en mycket stark närvaro av kyrkor och kristen tro. De senaste decennierna har detta förändrats, mycket på grund av att kyrkor inte följt med sin tid. Vi vill vara en faktor som förändrar detta, som med moderna uttryck, kreativitet och öppenhet leder människor fram till Jesus.

Våra pastorer


Emil och Cecilia Gillsberg

Emil Gillsberg är föreståndare i Hope Dalarna. Han har i drygt två decennier varit predikant, och tjänat flera olika församlingar. Emil är uppvuxen i Avesta och har utbildats vid Bibelskolan Bjärka-Säby och Pingstförsamlingarnas Teologiska seminarium. När tid finns besöker Emil gärna andra församlingar för att predika, inspirera och utmana, se www.gillsberg.se för mer information.

Cecilia Gillsberg är ansvarig för församlingens barnverksamhet. Cecilia är uppvuxen i Mora. Till vardags arbetar hon på förskola i Mora. Cecilia har bibelskoleutbildning från Teamträningsskolan Sörmland och är utbildad barnskötare. Daniel och Elisabeth Tornell

Daniel Tornell har under hela sitt vuxna liv tjänat som musik- och lovsångsledare i en rad församlingar. Han har sin utbildning från bl.a. ITM, Institutet för tro och musik.  Daniel ansvarar för musik- och gudstjänstutveckling.
Utöver sin uppgift som Pastor i församlingen, är Daniel även butikschef på vår Second Hand-butik.

Elisabeth Tornell är uppvuxen i Leksand. Hon är gymnasielärare i Mora, men även musiker och lovsångsledare. Elisabeth ansvarar för våra smågrupper/Fellowship, gemenskap och omsorg.Christopher Åsenlund

Christopher Åsenlund är uppvuxen i Mora och har utbildats vid ALT, Akademi för ledarskap och teologi. Han återvände till Mora sommaren 2019 och blev då också pastor i vår församling. Christopher ansvarar bl.a. för ungdomsverksamheten - och predikar ofta i våra gudstjänster

Kontakt:


Emil Gillsberg, 0733-423334 el. emil[a]hopedalarna.se

Daniel Tornell, 0763-100 994, daniel[a]hopedalarna.se