Arbete utomlands

AnnaSara och Diwas Lama

- Församlingsplantering, skolor och social verksamhet

i norra Indien.

Ända sedan start har Hope Dalarna stått tillsammans med AnnaSara och Diwas Lama som arbetar i norra Indien, med sin organisation "Friendship ministries"

I ett av världens fattigaste områden planterar de församlingar för att ge människor hopp i utsatthet, och bygger bland annat skolor för att ge möjlighet att lyfta sig ur fattigdom.


En stor del av befolkningen är analfabeter, och skolor byggs sällan i de fattigaste områdena. Eftersom grundläggande kunskaper som att lära sig läsa, skriva och räkna är det viktigaste för att kunna få en egen försörjning och lyfta sig ur fattigdom blir utebliven sådan ett sätt att permanentera människor i fattigdom, generation efter generation.


AnnaSara och Diwas bygger därför skolor i dessa fatttiga områden. Hope Dalarna har hjälpt till att samla in pengar för att bekosta byggnader, och stöder regelbundet med en summa motsvarande en lärarlön. 


Under Coronaepidemin 2020 har Indien drabbats hårt. Både av smitta och av de kraftiga åtgärder som regeringen bedömde nödvändiga. Hela samhället stängdes ner, vilket gjorde att daglönare inte längre hade försörjning. Hope Dalarna och Friendship ministries gjorde en större insamling för att möjliggöra matpaket och annat för att avhjälpa behoven.