Fellowship

Fellowship - nära relationer.

 

Vi tror att kyrka inte bara ska vara en gemenskap för söndagarna. Vi vill bygga en kyrka med varma relationer, som också finns nära i vardagen. 


Därför möts vi till mindre grupper, hemma hos varandra, i veckorna. En mindre gemenskap där alla får utrymme. Vi fikar tillsammans, pratar om stort och smått i livet, läser lite ur Bibeln och pratar om det - sedan ber vi för varandra. 


Fellowship är ett sätt att komma varandra nära och bygga starka relationer. Tron på, och livet med, Jesus är en vandring, en del har gått längre andra lite kortare. Någon har mycket energi, en annan har haft en tuff vandring och är lite tröttare.


Genom den lilla gruppen, den nära gemenskapen, kan den som kommit längre hjälpa någon annan. Den som är trött kan bli buren, och den med mycket kraft kan dela med sig till andra.


En kristen församling beskrivs ofta som en kropp, en organism snarare än en organisation. Vi hör ihop.