LP-center

Här finns

HJÄLP!

Livet är inte alltid lätt, ibland behöver vi lite exgra stöd och hjälp. Den som brottas med beroende, psykisk ohälsa, ensamhet eller annan utsatthet kan ofta känna sig som vid sidan av samhället, på skuggsidan.


LP-verksamheten är pingstförsamlingarnas gemensamma arbete för de som hamnat i utanförskap. Pingstkyrkan Hope Dalarna driver tillsammans med LP-verksamheten ett socialt center

varje onsdag mellan 16.00 och 18.00


Där kan du möta människor som står eller har stårr i samma brottningskamp. En del som tagit sig ur den, och andra som fortfarande kämpar. TIllsammans stöttar vi varandra till ett liv i hälsa, drogfrihet och gemenskap.Onsdagar 16.00-18.00

För mer information om vårt sociala arbete: Ring AnnaKarin Persson 0760-56 86 88

LP-läger på Trunnagården


I sommar arrangerar lp-regionen ett läger på Trunnagården i orsa. 27-30 juni., Du anmäler dig genom att klicka på knappen nedan.