Ditt nästa steg

DITT NÄSTA STEG

Det finns alltid ett steg till att ta.

Livet tillsammans med Jesus är fullt av nya möjligheter,

i Honom blir du ditt bästa jag.

De här fyra stegen är viktiga för varje människa

FRÄLSNING

Ingen av oss lyckas vara de goda människor vi önskar att vi vore.

 

Det finns saker som hindrar oss från att nå vårt mål. De flesta av hindren finns inom oss; negativa tankar och mönster, destruktiva krafter som begränsar oss. Bibeln säger: ”Det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill – det gör jag.”

 

Livet med Jesus börjar med att bjuda in Honom – då tar en process vid där Han befriar oss från detta som hindrar.


 

DOP

Dopet är sättet man visar för världen att man nu vill följa Jesus. Det är ett viktigt beslut, så viktigt att ingen annan kan fatta det åt dig. Dopet är en fysisk erfarenhet, man sänks ner helt under vatten, och lyfts upp igen. Men i dopet sker också något inom dig, det är en andlig erfarenhet. Dina destruktiva mönster sköljs av och lämnas kvar på bottnen. När du lyfts upp – är det som en ny människa.


 

GEMENSKAP

Kristen tro innebär också att du blir del av en gemenskap, en församling. Församlingen är som en större ”familj”, vi tar hand om och finns för varandra. När livet är tungt stöttar och hjälper vi varandra - när det är lätt, gläds vi.

 


POTENTIAL

Gud har en uppgift för dig. Han har gett dig förmågor och gåvor, och vill hjälpa dig att upptäcka och utveckla dem. Någon är kreativ, någon annan är omtänksam, en tredje är visionär. Det finns en mångfald av förmågor nedlagda inom dig, som bara väntar på att förlösas.

 

Dessutom: Gud utrustar människor med övernaturliga förmågor. Vi ser regelbundet människor bli helade från sjukdomar eller hjälpta av att någon får övernaturlig insikt i ett problem eller utmaning.

 

Du har potential!